Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Karsten Alnæs i Kafé Henrik

Onsdag 17. oktober besøkte forfatter, journalist, historiker og foredragsholder Karsten Alnæs Kafé Henrik for tredje gang på relativt kort tid. Temaet var Norden etter 1940.

Karsten Alnæs i Kafé HenrikOg Alnæs skuffet ikke de fremmøtte. 74-åringen tok systematisk for seg siste del av samfunnsutviklingen i Norden - fra 40-tallet og fram til i dag. Foredraget var det tredje i Foreningen Nordens serie om hvordan dagens nordiske samarbeid ble til.
Det var mange stikkord; Et Skandinavia ujevnt berørt av tysk okkupasjon, ønsker om Nordisk forsvarssamarbeid, Marshallhjelp, kald krig, ønsker om Nordisk økonomisk samarbeid, EU-medlemskap, økt innvandring og økende velstand.

Alnæs understreket at likheten er større enn ulikhetene i de nordiske landene. Den nordiske demokratimodellen er vellykket og viljen til desentralisering er stor. Dette er limet i samarbeidet. Karsten Alnæs fremhevet også den danske sosiologen Kirsten Blinkenberg Hastrup og finske Matti Klinge som viktige aktører innen forskningen på den "nordiske mentaliteten".

Alnæs tror ikke det økte flerkulturelle innslaget truer den såkalte nordiske identiteten, ei heller den store reisevirksomheten blant folk. Historisk sett har jo økt inntrykk utenfra beriket den "nordiske livsverden" - for å bruke Kirsten Blinkenberg Hastrup egne ord.
 
Karsten Alnæs avsluttet med å fortelle om hovedutfordringene for det nordiske samarbeidet. Det er blant annet den dårlige vektleggingen av nordisk historie i skolen, liten offentlig debatt om nordiske forhold og ikke minst faren for nordisk selvgodhet.

Vis alle nyheter