Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Norges Forsvarsforenings historie

NFF er en landsomfattende folkebevegelse med administrasjon i Oslo, er partipolitisk uavhengig og er ikke tilknyttet forsvarets organisasjon. NFF betår av 72 lokalforeninger med til sammen ca.6000 medlemmer.
 
NFF har som fremste formål å holde forsvarsviljen levende slik at Norge alltid har et forsvar som verner landets frihet, uavhengighet og fred.
 
NFF ble grunnlagt 1886 under unionen med Sverige da både høyre og venstresiden var enige om at Norge trengte et sterkere forsvar. Kong Oscar II var positiv og mente dette ville styrke unionen. NFF hadde ca. 9000 medlemmer på 1890-tallet. Mot 1900-tallet ble interessen for NFFs arbeid svekket ved opprettelsen av Fredsbevegelsen, sosialismens innpass og arbeiderpartiets programfesting av nedrustning. Opprustningenprosessen fram mot 1905 var likevel en viktig faktor til at det ikke ble krig da unionen med Sverige gikk i oppløsning. EFF fikk imidlertid, med Fridtjof Nansen som president økt oppslutning. EFFs storhetstid tok slutt med med Nansens død. Nedrustning på 30-tallet svekket Norge sterkt militært, etteretningen var dårlig og 1940 kom.
 
Etter 1945 var forsvarsviljen stor og interessen for en landsomfattende forsvarsbevegelse synes mindre. Den kalde krigen medvirket også til at folk var positive til forsvaret. På slutten av 1960-tallet og utover 70-tallet vokste nedrustningsmotstanden over hele Europa. Venstresidens aktivitet var spesielt rettet mot skoleungdom og studenter.
NFF våknet omsider og utviklet seg til en sterk organisasjon utover 1980-tallet og ble sett på som en aktiv medspiller for forsvaret. Slik var situasjonen ved Berlinmurens fall i 1989 og Sovjetunionens oppløsning i 1990.