Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Nye koster feier i Forsvaret

Forsvarsminister Søreide og Forsvarsjef Bruun-Hansen gir tidligere regjering indirekte krass kritikk for lav bemanning av våpengreinene. I følge hjemmesiden til Norges Forsvarsforening synes de begge at situasjonen ikke holder mål.
 
I nyttårstalen sin sa Forsvarsministeren blant annet dette: ” - Jeg vil bidra til å lukke gapet mellom retorikk og realitet. Jeg ønsker å bringe på det rene hva som er den egentlige situasjonen i Forsvaret, - Vi ser at vi på noen områder kan ha sluppet oss litt for langt ned.”
 
Forsvarssjefen formulerte seg slik i sitt nyttårsforedrag ”- Min vurdering er at vi i dag har bemannet for liten del av strukturen og at deler av den bemannede strukturen også er for tynt besatt. For lav bemanning skaper negative ringvirkninger både ved operative enheter og i støttestrukturen, og svekker både strukturens reaksjonsevne og utholdenhet. ”
 
Det konstateres altså at forsvarsgreinene er for tynt bemannet, og at fagmiljøene som tilhører hver våpengrein blir så små at ansatte slutter. Kampen om pengene i statsbudsjettet er knallhard og Forsvaret, som heldigvis, ikke må bevise hva det duger til er taper hvert eneste år. Dette er ”fast praksis”. Det godkjente Forsvarsbudsjettet blir aldri fyllt tilstrekkelig opp med penger, og etterslepet blir et stort problem når man konstant må knipe inn driften og vedlikeholdet og utsette eller krympe investeringer.
 
Endringen av Forsvarets sammensetning, fra et invasjonsforsvar til et høyteknologisk innsatsforsvar er gjennomført og har altså endt opp med for få hoder. Dette er kritisk dersom man innser at Forsvaret også er en beredskapsenhet, slik Politi, Ambulanse og Brannvesen er. Sannsynligvis vil det ta mange år før bemanningen er oppe på riktig nivå.
 
 
At 43 milliarder til kongerikets forsvar ikke strekker er viktig informasjon til både skattebetalere og velgere.

Vis alle nyheter