Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Stor forsvarsøvelse på Vestlandet i november

Fra 11. til 23. november ble den norske storøvelsen FOA IV avholdt i Bergensområdet. Dette var en felles trening for alle fire våpengreinene, og var den siste av årets fire obligatoriske øvinger.

Alle våpengreinene ble drillet, Bergenhus heimevernsdistrikt 09 deltok og i tillegg fartøy og personell fra allierte land.

I følge Forsvaret var det svært mye utstyr og materiell som ble flyttet til Vestlandet:

- 3200 personer fra alle forsvarsgrener, samt styrker fra Danmark, Tyskland og Sveits.

- 5736 tonn materiell fra Nord-Norge og Rena til Hordaland

- 3100 tonn materiell og rundt 700 soldater og offiserer fra Nord-Norge.

- Alt fra tyngre beltegående kjøretøy til rullende kjøretøy som Dingoer, administrasjonskjøretøy og sekshjulinger.

- Konteinere med viktig utstyr som aggregater og drivstofftanker.

- Samtidig som materiell ble fraktet fra Nord-Norge ble 2636 tonn materiell fraktet 160 mil fra Rena til Bergen

I forkant av øvelsen presiserte Forsvaret:

"Det overordna mål med øvinga er å skape tryggleik for den norske befolkninga ved å vise at vi har evne til å forsvare Noreg, norske verdiar og interesser. Treninga skal vise at Forsvaret har evne til å deployere og forsvare heile landet uansett klima og geografi.”

Dette viser at seinere tids uttalelser og spørsmål om Forsvaret evner å løse sine oppgaver har hatt virkning. Men det er underlig at dette må presiseres. At Forsvaret er innrettet slik at det kan forsvare landet burde være en selvfølge.


Vis alle nyheter