Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Underfinansiering av Forsvaret

Omstillingen av forsvaret har pågått i mer enn ti år. Enda er ikke ubalanse mellom politisk målsetting og avsatte ressurser til dette, samt ubalanse mellom investering og drift fjernet.

Tidligere har media fokusert på mangel på penger mot budsjett til å øve våpengrenene for. Nå konstateres det at Marinen også mangler personell og offiserer til å bemanne fartøyene og at man ikke har nok med reservedeler til de nye fregattene.
Når ikke rikspolitikerne klarer å drifte dagens forsvar i henhold til budsjett, hva vil da skje når de nye F-35 kampflyene etter hvert kjøpes inn og skal settes i drift som erstatning for dagens F-16 ?
Samtidig vet man at USA har redusert sitt militære nærvær i Europa kraftig, at de Europiske landene har dårlig råd og har krympet sine forsvar vesentlig. Stormaktene Russland og Kina imidlertid, styrker og moderniserer sine våpengrener.

Situasjonen i dagens NATO er slik at Norges og alliansens syn på hva som er viktig å forsvare ikke nødvendigvis er sammenfallende. I verste fall kan Norge i en gitt  situasjon bli stående alene, med et høyteknologisk miniforsvar som kan rakne når mest det gjelder.
Politi og andre beredskapsenheter får testet sin funksjonsdyktighet hver dag, hele året. Det norske forsvaret skal være en forsikring for at fred,frihet og demokrati kan opprettholdes. Denne forsikringen håper man selvfølgelig aldri må bli testet i praksis, og ingen vet derfor hva den duger til. Det man vet er at det er for lite penger til drift i forhold til ønsket standard, og at politikerne tror de har et mye bedre forsvar enn hva er tilfelle.
Blå regjeringer er tradisjonelt mer forsvarsvennelige enn røde. Eidsvoll Forsvarsforening forventer at dette utgjør en vesentlig forskjell når forsvarsbudsjettet for 2014 skal lages.
 
For Eidsvoll Forsvarsforening
Torgeir Solum

Vis alle nyheter