Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Ut å kjøpe jagerfly: Shoppingtur til 30 milliarder

F-16 flyene skal skiftes ut i løpet av 10-20 år og foreløpige planer er å kjøpe 48 stykker som erstatning for dagens 57. Dette vil koste minst 30 milliarder. Medregnet alle konsekvenser blir det den største investeringen noen gang i fastlandsnorge, kanskje opp mot 80 milliarder over en 30 års periode. Valgets kval er om Norge skal handle europeisk eller amerikansk.
Da Luftforsvaret tok i bruk F-16flyene i perioden 1980-1986 var de tenkt brukt fram til rundt 1995, men etter en teknisk oppdatering på slutten av 90-tallet vil de imidlertid fly i minst 10 år til. Så langt har F-16 har vist seg å være en suksess.
Luftforsvaret er pålagt å vurdere aktuelle alternativer. Evalueringen skal skje på faglig grunnlag og i forhold til de oppgavene flyene er tenkt å løse fra ca. 2020 og fram mot 2050.
Kandidatene til Luftforsvarets nye kampfly er Eurofighter Typhoon, franske Dassault Rafale, svenske JAS39Gripen og amerikanske Lockheed Martin JSF F-35.
Bak Eurofighter står Storbritannia, Tyskland, Italia og Spania.
Luftforsvaret har fått i oppdrag å utrede spesiellt Typhoon og F-35 nøye men utviklingen av Rafale skal også følges nøye.
Å kjøpe nye jagerfly er en innfløkt og langvarig prosess og handelen vil inkludere fly og reservedeler, ekstrautstyr og våpen, norske industrileveranser samt kunnskap og utdannelse.
Den forrige regjeringen var treg med å få industrien med i kampflykjøpet. Tid har gått til spille hvor andre lands teknologibedrifter har inngått avtaler med produsentlandene av de aktuelle flytypene. Norge har stor kompetanse på elektronikk, fiberoptikk, styringssystemer og komposittmatrialer og det haster med å få norsk industrikontrakter i disse nisjene. I dag arbeider ca. 20000 personer i norske industribedrifter hvorav ca. 5000 i forsvarsmarkedet. Dette markedet er for det meste et resultat av norske anskaffelser av militært utstyr i utlandet. Leverandørene på sin side har som del av kontraktene forpliktet seg til å plassere ordre i norske bedrifter(gjenkjøp). Flykjøpet vil berøre hele industrimiljøet og vil bety mye for høyteknologiske arbeidsplasser.
Det har lenge vært vanskelig for å Norge å få gehør hos amerikanerne for gjenkjøp. Nylig la Lockheed Martin fram et ”tilbud” for Stortinget om å levere 48 fly til 20 milliarder. Norske bedrifter må i midlertid konkurrere seg til en plass om gjenkjøpsavtaler.
Eurofighter tilbyr Norge 100 % gjenkjøp hvis dette er ønskelig og flyprisen vil ligge på 1999-nivå fra den gang Norge planla kjøp av 20 kampfly. Dessuten har Eurofightert per i dag plassert kontrakter hos 6 norske bedrifter .
JAS-39 Gripen har blitt rangert som det teknologisk ”dårligste” alternativet men flyet er imidlertid oppgradert til NATO-Standard og Tsjekkia og Ungarn har leaset 28 stykker. Gripens salgsorganisasjon orienterer seg nå mot Romania, Bulgaria og Slovenia. Årsaken til leasingpolitikken var avsetningsvanskeligheter til det Luftforsvaret da reduksjonene i det svenske forsvaret begynte. Å kjøpe svenskt vil først og fremst bety nærhet for norsk industri uansett hvor i landet en befinner seg
Norsk politikk.
Norge er et av 8 land som er sammen i det amerikanske jagerflyprogrammet. Den 1. juni skal Stortinget si ja eller nei til fortsatt deltagelse som hittil har kostet 400 millioner kr. Et nei betyr at eventuelt kjøp av JSF F-35 blir dyrere og med usikker leveringstid.
Høyre og Ap var i sin tid enige om å være med i jagerflyprogrammet, men med en rød-grønn regjering og et sterkt Frp er saken blitt mer komplisert.
Frp, SV og delvis SP har nokså tydelig gått inn for å trekke Norge fra JSF-programmet. Norske bedrifter har ikke fått leveranser og dette liker LO svært dårlig.
SV ønsker dessuten norsk- svensk luftovervåkning med leasede JAS Gripen og flagger dermed et utradisjonelt standpunkt.
Forsvaret har handlet amerikanske fly i over 50 år og dette har selvfølgelig satt spor i organisasjon og bedriftskultur i en hel våpengren. Det er derfor kanskje mest naturlig å fortsette denne praksisen…
Når Stortinget etter planen i 2008 skal bestemme seg, vil kjøpet av nye norske jagerfly uansett valg sende ut sterke politiske signaler om Norges sikkerhetspolitikk.